nietak!t – kwartalnik teatralny

ARCHIWUM NIETAK!TU

ROZMOWY→

SPEKTAKLE →

Forma-lin(i)a

Teatr Ósmego Dnia, „Dzieci rewolucji”, reż. Jacek Chmaj

Bezczelność Nikiforki

Teatr Zamiast z Łodzi, „Curko moja, ogłoś to – rytmizowany biuletyn z wystawy Marii Wnęk”, reż. Magda Drab

Teatr na migi

„Wojna w niebie”, reż. Dominika Feiglewicz

SPRAWY OFFU →

Przeczuwać bunt

Celem mojej podróży był Kamieniec Ząbkowicki i festiwal „Mezalians”, organizowany przez uczestników Akademii Teatru Alternatywnego.

Off – ale za co? Off – ale gdzie?

Dwie są odwieczne bolączki offu, dwie największe jego zmory, które paraliżują działanie – brak środków finansowych i przestrzeni do pracy i pokazów.

Teatr dla młodzieży – tematy i środki

Zapis panelu „Młody Off na Kontrapunkcie”. W dyskusji wzięli udział Grażyna Tabor, Piotr Śnieguła, Przemysław Furdak oraz uczestnicy warsztatów.

Rzecz o banalności miłości

Pamiętam zaskoczenie, z jakim część z nas przyjęła wiadomość, że słowo „amator” wywodzi się od łacińskiego czasownika amare, z czego jasno wynikało, że teatr amatorski to po prostu teatr miłośniczy.

FESTIWALE →

Generuj albo…

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Błądzących, Gardzienice, 28 września – 1 października 2017

Zwrot ku różnorodności

Festiwal Dolnośląskich Teatrów Offowych Zwrot, Wrocław, 15-17 września 2017

Mamy się dobrze

Festiwal Monodramu „Monoblok”, Gdański Archipelag Kultury, Teatr w Blokowisku, 3-4.11.2017

INNE →

Fotografie z albumu

Teatr Trans-Atlantyk z Warszawy, „Album Karla Höckera”, reż. Paul Bargetto

O niebyciu dzieckiem

Teatr Tetraedr z Raciborza, „Blaszany bębenek”, reż. Grażyna Tabor

Rzecz o kuszeniu i śmierci

Teatr Chorea, „Tragedia Jana, czyli Tragedia albo wizerunk śmierci Przeświętego Jana Chrzciciela Przesłańca Bożego”, reż. Waldemar Raźniak