nietak!t nr 3 (32) \ 2018

SPEKTAKLE

Piotr Dobrowolski
Coming out
[Centrum Rezydencji Teatralnej Scena Robocza w Poznaniu, Bromance]

Magda Piekarska
Wyprawy do Kobietostanu
[Kolektyw Kobietostan, Kobietostan. Chór na jedną aktorkę,
Kolektyw Kobietostan i Grupa Teatralna Impro z Zakładu Karnego
w Krzywańcu, Maria K.]

Tadeusz Kornaś
Futuryzm w czasach posthumanizmu
[Teatr Odwrócony i sławkowska14.pl, Nuż w bżuhu, czyli narodziny idei. Tygodńuwka futurystuw]

Anna Jazgarska
Krótka historia prawie wszystkiego
[Teatr Dada von Bzdülöw, One]

Henryk Mazurkiewicz
Jesteś tam? Słyszysz mnie?
[Studio Kokyu, Halo?]

Juliusz Tyszka
Świat po dziewczyńskiemu
[Centrum Rezydencji Teatralnej Scena Robocza w Poznaniu,
Dziewczyny opisują świat]

Magdalena Figzał-Janikowska
Przebudzenie
[Klaudiusz Ślusarczyk i Helena Ros, Lunatyczka]

Adam Karol Drozdowski
Gafa
[Arti Grabowski i Teatr Kana w Szczecinie, Raport panika]

Anna Jazgarska
Sztuka znikania
[DzikiStyl Company z Gdańska, Reality disappears after walking]

Julia Niedziejko
Jakie jest ulubione światło teatralnego offu?
[Teatr Kana w Szczecinie i Grupa Korpuskularna LightOff: Grygier/Fibich/Nykowski, Na lightcie]

FESTIWALE

Justyna Arabska
Nadmorska refleksja o niepodległości
[Ogólnopolski Festiwal Teatru Gdynia Główna
– Pociąg do Miasta. Stacja Niepodległa w Gdyni]

Henryk Mazurkiewicz
Łaknienia młodych
[IX Festiwal Młodości Teatralnej „Łaknienia” w Goleniowie]

ROZMOWY

Teatr, który jest kobietą
Z Dorotą Glac i Martą Jalowską rozmawia Magda Piekarska

Interesuje mnie teatr, nie granie w teatrze
Z Aleksandrą Kugacz-Semerci rozmawiają
Katarzyna Lemańska i Henryk Mazurkiewicz

SPRAWY OFFU

Teatr dla młodzieży – tematy i środki
panel opracowała Agata Kędzia

Alternatywne ścieżki edukacji teatralnej
panel opracowała Iwona Konecka

Iwona Konecka
Sezon ogórkowy, czyli ręce pełne roboty
[Program „Lato w teatrze” Instytutu Teatralnego w Warszawie]

Maciej Dziaczko
O festiwalach teatralnych w liceum

Jakub Kasprzak
Nisza dla offu?

Młody, prOFFesjonalny, świadomy
Z Agatą Życzkowską rozmawia Justyna Stanisławska