nietak!t – kwartalnik teatralny

IDEA

„nietak!t” to młody (wychodzący od kwietnia 2010) kwartalnik teatralny. Młody także z powodu średniej wieku redakcji. Tworzy go pokolenie, które do tej pory nie brało jeszcze na swoje barki odpowiedzialności za opis i krytykę teatralnego świata. Pokolenie na tyle młode, by wyróżniać się świeżością spojrzenia i upartym dążeniem do niezależności i obiektywizmu – na tyle jednak dojrzałe, by podchodzić do praktyki teatralnej z pokorą i rzetelnością.

Nie tylko młodość wyróżnia „nietak!t”. To przede wszystkim pismo „nie-takie” tematycznie i ideologicznie. Autorzy zajmują się teatrami, o których często nie można przeczytać w żadnym innym periodyku w języku polskim. Jeżdżą za tematami po najdalszych miastach i wioskach, w Polsce, Europie i świecie. Nie po to tylko, by szukać nowości, ale z przekonania, że wyprawa i spotkanie to wartości nieodzownie wpisane w pojęcie teatru. Z ich relacji powstaje gazeta dokumentująca obrzeża życia teatralnego, ale także przeciwstawiająca się teatralnym modom i scenicznej hochsztaplerce.

Pismo wydawane przez Fundację Teatr Nie-Taki w roku 2010 było kwartalnikiem bezpłatnym, rozdawanym na uczelniach, w kawiarniach artystycznych, bibliotekach, teatrach i innych instytucjach kultury. Od maja 2011 roku dostępne będzie na rynku, jako jedno z kilku pism teatralnych dystrybuowanych w większych sieciach kolporterskich w kraju.

REDAKCJA

Katarzyna Knychalska – redaktorka naczelna
Robert Urbański
Marzena Gabryk
Jacek Jerczyński
Katarzyna Radomska – sekretarz
Zuzanna Wasilewska

PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD
Marzena Gabryk
Jacek Jerczyński