nietak!t – kwartalnik teatralny

FESTIWALE

Łaknienia młodych

IX Festiwal Młodości Teatralnej „Łaknienia” w Goleniowie, 2018

Alternatywni akademicy

Akademia Teatru Alternatywnego – przegląd projektów dyplomowych, 17-19 marca 2017, Wrocław

Generuj albo…

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Błądzących, Gardzienice, 28 września – 1 października 2017

Koniec utopii?

30. Ulica – Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych – Fahrenheit 451, Kraków, 5-9 lipca 2017

Mamy się dobrze

Festiwal Monodramu „Monoblok”, Gdański Archipelag Kultury, Teatr w Blokowisku, 3-4.11.2017