nietak!t – kwartalnik teatralny

Magda Piekarska

Wyprawy do Kobietostanu

Kolektyw Kobietostan i Grupa Teatralna Impro z Zakładu Karnego w Krzywańcu, „Maria K.”, reż. Agnieszka Bresler oraz
Kolektyw Kobietostan, „Kobietostan. Chór na jedną aktorkę”, reż. Joanna Lewicka