nr 35

Słuchamy tego, co rezonuje

Obecnie, przy okazji 40. urodzin Kany możemy mówić o istnieniu nie tylko Ośrodka i silnego aktorskiego zespołu teatralnego, ale także o autorskiej ścieżce twórczej Weroniki Fibich, o eksperymentalnym teatrze dokumentalnym Janka Turkowskiego, o linii Wokół Tradycji realizowanej przez Rafała Foremskiego. To wszystko są linie równoległe – i wszystkie one budują obecną Kanę.

The girl’s bestfriend

Tematem spektaklu wyprodukowanego i zrealizowanego na poznańskiej Scenie Roboczej przez Sarę Bustamante-Drozdek jest podryw, widziany jako przemyślana technika nawiązywania powierzchownych relacji damsko-męskich.

Zygmunt Duczyński

Zygmunt

Każdy, dla kogo Zygmunt Duczyński był ważny ma swój początek przygody i snuje własną opowieść. Moja trwająca do dziś podróż z Kaną zaczęła się ponad trzydzieści lat temu.