Słuchamy tego, co rezonuje

Obecnie, przy okazji 40. urodzin Kany możemy mówić o istnieniu nie tylko Ośrodka i silnego aktorskiego zespołu teatralnego, ale także o autorskiej ścieżce twórczej Weroniki Fibich, o eksperymentalnym teatrze dokumentalnym Janka Turkowskiego, o linii Wokół Tradycji realizowanej przez Rafała Foremskiego. To wszystko są linie równoległe – i wszystkie one budują obecną Kanę.