Grotowski/ Richards – traktami z przeszłości ku nowej sztuce

Wszyscy jesteśmy złodziejami Grotowskiego. Podkradamy go sobie po cichu lub jawnie i natychmiast preparujemy legalny akt własności.