Interesuje mnie teatr, nie granie w teatrze

Rozmowa z Aleksandrą Kugacz-Semerci