nietak!t – kwartalnik teatralny

nietak!t nr 1-2 (45-46) \ 2023

Spis treści

SPEKTAKLE

Henryk Mazurkiewicz
Bembergowanie bembergiem w berg
(Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Kosmos)

Piotr Dobrowolski
Poza teatr
(Teatr Pod Fontanną, Utajone)

Anna Jazgarska
Pali się
(Hertz Haus, Frauen in Flammen)

Henryk Mazurkiewicz
Złowieszczo tańcząc wieszcza
(Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark, Dziadowisko)

Juliusz Tyszka
Total Modification Game
(Teatr Circus Ferus, MODB*)

Dominik Gac
Teatr względności
(Grupa Coincidentia, Invisible)

Anna Jazgarska
Wyobraź sobie kosmos, czyli ja, ty i my
(h.art company, Niesamowicie blisko)

Piotr Dobrowolski
Stacje bezsilności
(Teatr Usta Usta Republika, Ćwiczenia z dyplomacji)

Henryk Mazurkiewicz
„Pawełki”, wino i wstyd
(Teatr Układ Formalny, Fedra, czyli historia flanelowego wstydu)

Anna Jazgarska
Między słowami. Herstoryczna fantazja o Lidii Zamenhof
(Paula Czarnecka, Mi estas Lidia)

THE BEST OFF

Werdykt 5. edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszy Spektakl
Teatru Niezależnego “The Best Off”

Choreografia możliwości
z Januszem Orlikiem rozmawia Alicja Müller

Po pierwsze – nie szkodzić
z Andrzejem Maszewskim rozmawia Magda Piekarska

Dominik Gac
Piękno i spokój
(Teatr Klucz im. W. Deneki, Tranquillo)

Marianna idzie na barykady
z Patrycją Kowańską rozmawia Magda Piekarska

Nie/widzialne
z Dominiką Wiak rozmawia Dominik Gac

OFF W INSTYTUCJI

Jak nadążać za rzeczywistością i nie zgubić nikogo po drodze
z Alicją Brudło rozmawia Krysia Bednarek

Splatanie postrzępionych nici
z Maciejem Ratajczykiem rozmawia Krysia Bednarek

Dać przestrzeń młodym twórcom
z Magdaleną Szuster o Festiwalu Off-Północna rozmawia Ewa Danuta Godziszewska

FESTIWALE

Hanna Raszewska-Kursa
Zróbmy hałas
Gala 25-lecia Sopockiego Teatru Tańca

Henryk Mazurkiewicz
W cieniu „Debila”
Nurt Off 43. Przeglądu Piosenki Aktorskiej

Czytaj teksty na naszej stronie