Artykuły

WYNIKI KONKURSU NA PROJEKT BADAWCZY DOTYCZĄCY TEATRU OFFOWEGO

 

Z przyjemnością przedstawiamy laureatów konkursu na projekt badawczy dotyczący teatru offowego, zorganizowanego przez redakcję czasopisma „nietak!t” (kolejność przypadkowa):

Marcin i Ewelina Pławscy,
Badanie procesu twórczego i dorobku artystycznego Teatru Krzyk z Maszewa językiem autoetnografii.

Julia Lizurek i Davit Baroyan,
Kolektyw artystyczny jako estetyczna, zinstytucjonalizowana, polityczna i performatywna
mikrospołeczność. Przypadek Teatru ZAR.

Anna Olszak i Paulina Rudź,
Spis Kobiet Kolektywu Polka - opis i analiza procesu twórczego w kontekście pracy kolektywnej oraz specyfiki produkcji projektowej.

Laureaci otrzymają dofinansowanie w wysokości 1000 zł, oraz wsparcie merytoryczne opiekuna Konkursu – prof. Dariusza Kosińskiego, a wyniki ich badań zostaną opublikowane na łamach czasopisma „nietak!t”.

Jednocześnie przyznano siedem równoważnych wyróżnień:

•    Joanna Jankowska (projekt dotyczący programu Maat Festival i twórczości Tomasza Bazana)
•    Anita Jakubik i Dominika Laszkiewicz (projekt dotyczący Poskromienia złośnicy Teatru Polskiego w Podziemiu)
•    Martyna Dębowska (projekt dotyczący spektaklu Kain Fundacji Jubilo)
•    Izabella Beata Nowacka (projekt dotyczący spektaklu Ciąg dalszy Nieformalnej Grupy Teatralnej WIKINGOWIE)
•    Katarzyna Lewińska (projekt dotyczący Teatru Porywacze Ciał)
•    Wiktoria Tabak (projekt dotyczący Dream Adoption Society)
•    Anna Olczak i Paulina Rudź (projekt dotyczący spektaklu HEJ, TY! Teatru Krzyk)

Projekty wyróżnione – jeśli ich autorzy wyrażą chęć – uzyskają wsparcie w realizacji pod okiem prof. Dariusza Kosińskiego, a wyniki badań wybranych projektów zostaną opublikowane w czasopiśmie „nietak!t”.

Jednocześnie informujemy, że podczas wcześniejszego wewnętrznego naboru dla uczestników Szkoły Krytyki Teatralnej w Siennej, dofinansowanie otrzymały także następujące projekty:

Anna Majewska
Teatr Polski w Podziemiu w świetle krytyki instytucjonalnej

Karolina Bugajak, Nadia Krzywania, Miła Popowska
Proces powracania do ról po premierze i jego wpływ na tożsamość spektaklu 2.0.4.5. Miniopera Metafizyczna w reżyserii Tomasza Rodowicza w Teatrze Chorea


Gratulujemy!
redakcja „nietak!tu”

 

template Joomla