nietak!t – kwartalnik teatralny

nr 27

Praca „Grupy Próg” , fot. Paul Silberberg

Sztuka nauczania

Od czasu pierwszej i drugiej wielkiej reformy teatru wiemy, że proces przygotowań może być z wielu względów ważniejszy niż ostatecznie wypracowane dzieło sceniczne, a element rozwoju osobistego stał się pożądanym wynikiem pracy teatralnej.